Na našej stránke používame súbory „cookies“, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili ich Vašim požiadavkám. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie „cookies“ na našej stránke. Viac informácií týkajúcich sa používania „cookies“ nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Prijať Odmietnúť

Tlačové správy

Nový rad závesných kotlov Panther prichádza

Nový rad závesných kotlov Panther prichádza Po veľkom obchodnom úspechu závesných kondenzačných kotlov Lev značky protherm prichádza na trh ďalšia novinka - nový kompletný rad závesných kotlov Protherm Panther.

Nové kotly Panther označované ako verzia 18, ktoré vychádzajú svojou koncepciou z osvedčeného radu stávajúcich modelov a prinášajú celý rad významných technických zlepšení, čo ocenia nielen odborníci z radov projektantov a inštalačných firiem, ale predovšetkým samotní užívatelia.

Prepracovaný design kotlov Panther v. 18 si naďalej uchováva charakteristický ovládací panel s informačným digitálnym displejom, ktorý slúži na nastavenie prevádzkových parametrov a zároveň zobrazuje informácie autodiagnostického systému kotla. Rad kotlov Panther zahrňuje nielen kotly určené len na vykurovanie ale aj kombinované kotly s prietokovým ohrevom vody a i naďalej zostávajú zachované obľúbené zostavy kotlov Panther so 58 l zásobníkom. Najvýznamnejšie zmeny v konštrukcii kotlov možno rozdeliť do niekoľkých skupín:

Kotly len na vykurovanie s označením KTO, KOO sa aj naďalej vyrábajú v dvoch výkonových variantoch – 24 kW a 12 kW s plynulou moduláciou výkonu (8,4 – 24,6 kW; resp. 3,4 – 12,6 kW), pričom zvýšenie maximálnej hranice vykurovacieho výkonu sa pozitívne prejavilo pri ohreve vody v zásobníku,, hlavne pri kotloch 12 kW. Nízka hranica vykurovacieho výkonu zároveň uprednostňuje kotly 12 KTO/KOO na použitie v najrôznejších developerských projektoch pri výstavbách bytových domov. Všetky kotly Panther určené na vykurovanie sú teraz štandardne vybavené zabudovaným trojcestným ventilom na pripojenie nepriamo výhrevného zásobníka, čo najviacej ocenia všetky kúrenárske firmy, ktorým sa tak zjednoduší montáž prídavného zásobníka. Zároveň sa tak umožnilo aj dodatočné pripojenie zásobníka bez nutnosti úprav pripojenia kotla na vykurovací systém.

Vonkajšie rozmery kotlov Panther 12 KTO/KOO boli zjednotené s kotlami 24 kW, čo v spojení s vstavaným trojcestným ventilom prinieslo zjednodušenie prepojovacích súprav kotol + zásobník B 60Z. Konštrukcia obľúbeného zásobníka B 60Z, ktorý je designovo zladený s kotlami Panther, sa nemenila a zásobník sa môže aj naďalej umiestňovať ku kotlom obvyklým spôsobom. Prepojovacie sady sú teraz len dve. Súprava bočná, pokiaľ je zásobník zavesený vedľa kotla (vpravo alebo vľavo) a súprava dolná, pokiaľ je zásobník umiestnený pod kotlom.

Dodávka teplej vody pri kotloch Protherm s prietokovým ohrevom je riešená osvedčeným nerezovým doskovým výmenníkom a funkciou KOMFORT pre okamžitú dodávku teplej vody. Táto funkcia umožňuje užívateľovi, v porovnaní s predchádzajúcim modelom, ešte širší rozsah nastavenia požadovaných hodnôt. Tým vychádza v ústrety rôznym požiadavkám na kvalitu dodávky teplej vody.

Ďalšou významnou zmenou, ktorá sa týka všetkých kotlov Protherm Panther, je odlišný spôsob regulácie kotlov. Nový rad izbových regulátorov Protherm Thermolink požíva v spojení s kotlami komunikáciu eBus, čo možno charakterizovať ako spôsob obojsmernej komunikácie kotol - izbový regulátor, keď je kotol nepretržite informovaný o zmenách teploty v miestnosti, v ktorej je umiestnený izbový regulátor a na základe týchto zmien upravuje (moduluje) svoj výkon. Tým však prednosti izbových regulátorov radu Thermolink nekončia. Kotly Panther majú možnosť využiť aj ekvitermickú reguláciu. Požadovaná krivka ekvitermickej regulácie sa nastavuje v pohodlí z referenčnej miestnosti priamo na izbovom regulátore. Podmienkou na využitie ekvitermickej regulácie je samozrejme pripojenie snímača na snímanie vonkajšej teploty ku kotlu. Ovládanie izbových regulátorov Thermolink je veľmi jednoduché a užívateľ má možnosť ovládania troch pracovných režimov kotla.

Nastavenie teploty vykurovacej vody – používa sa na základnú reguláciu vykurovania; kotol moduluje pri zmene vnútornej teploty (pokiaľ nie je pripojený vonkajší snímač).

Nastavenie teploty teplej (úžitkovej) vody – používa sa na nastavenie požadovanej teploty TV v prípade použitia kotla s prietokovým ohrevom alebo kotla so zásobníkom TV. V prípade kotlov so zásobníkom možno nastaviť aj dobu ohrevu vody v zásobníku, čo umožňuje užívateľovi prispôsobiť režim prípravy TV svojím individuálnym potrebám (len regulátor P).

Nastavenie ekvitermickej krivky – používa sa na reguláciu vykurovania, keď sa teplota vykurovacej vody stanovuje na základe aktuálnej teploty vonkajšieho prostredia; kotol moduluje svoj výkon pri zmene vonkajšej teploty; podmienkou je pripojenie vonkajšieho snímača. Ekvitermická krivka je priamo závislá na nastavenej vnútornej teplote, tzn., že stačí zvýšiť teplotu v miestnosti, v ktorej je regulátor umiestnený a zvýšenej požiadavke teploty priestoru sa automaticky prispôsobí aj nastavenie ekvitermickej krivky. Takéto ovládanie je komfortné i ekonomické zároveň.

Vzhľadom na rôzne požiadavky zákazníkov, sú v ponuke tri verzie regulátorov Thermolink:

Thermolink B – eBus regulácia, s možnosťou nastavenia teploty vykurovania aj TV, umožňuje nastavenie ekvitermickej regulácie, pripojuje sa ku kotlu vodičom, napájanie regulátora je z kotla.

Thermolink P – eBus regulácia, s možnosťou týždenného programovania režimu vykurovania aj prípravy TV, umožňuje nastavenie ekvitermickej regulácie, pripojuje sa ku kotlu vodičom, napájanie regulátora je z kotla.

Thermolink S – so spínacím kontaktom, s možnosťou týždenného programovania režimu vykurovania, pripojuje sa ku kotlu vodičom, napájanie regulátora z batérií

Vzhľadom k obmedzeným možnostiam vyústenia dymovodov „turbo“ kotlov cez fasádu budov, sa konštruktéri kotlov Protherm zamerali na predĺženie trás pre zostavenie dymovodov na odvod spalín pri „turbo“ kotloch. Maximálna dĺžka odvodu spalín pomocou súosého potrubia sa zvýšila na 12 Em (Ø 125/80) a ak to nepostačuje je možné použiť oddelené dymovody s Ø 2x80 mm až do max. vzdialenosti 17 + 17 Em (10 + 10 Em) podľa typu kotla, čo umožňuje odvod spalín prakticky vo všetkých prípadoch.

Nový rad kotlov Panther poskytuje celý rad výhod nielen pri predaji a inštalácii ale hlavne pri používaní. Technické riešenia v spojení s vysokým užívateľským komfortom radia kotly Protherm ku špičke výrobkov v oblasti tepelnej techniky. Vysoká kvalita výroby v spojení s priaznivou cenou – to sú hlavné argumenty, prečo si vybrať kotly Protherm na vykurovanie a ohrev teplej vody nielen v prípade individuálnej výstavby, ale aj v rade developerských projektov.