Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.

Prijať Odmietnúť

Zelená domácnostiam

Dotačný program Zelená domácnostiam je zameraný na podporu využívania tzv. malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v rodinných a bytových domoch.

Potrebné informácie a podmienky podpory.

Zoznam registrovaných zariadení Protherm, na ktoré je možné čerpať podporu.

Solárny kolektor SRDV 2.3

Zoznam oprávnených zhotoviteľov pre solárne systémy Protherm: