Elektrické kotly a konvektory

Elektrokotly a konvektory - čistá energia pre Váš domov.

Raja

6K, 9K, 12K, 14K, 18K, 21K, 24K, 28K

  • Výkonový rad od 6 kW do 28 kW
  • Zabudované vysokoúčinné čerpadlo
  • Systém spínania HDO
  • Zabudovaná ekvitermická regulácia
  • Príprava na podlahové kúrenie
Kúrenie
D pre kúrenie