Hľadaj

Plynové kotly

Kúrenie a príprava teplej vody – komfortné a ekonomické riešenie do Vášho domu.

Nekondenzačné plynové kotly

V dôsledku novej smernice Európskej únie o energetickej účinnosti výrobkov bola od septembra 2015 zakázaná výroba nekondenzačných kotlov. Existuje len jedna výnimka, ktorá dočasne povoľuje výrobu jedného typu závesných plynových nekondenzačných kotlov na vykurovanie s prípravou teplej vody prietokovým spôsobom a s odvodom spalín do komína. Tento typ kotlov je primárne určený pre výmenu kotlov zapojených do spoločného komína.

Závesné nekondenzačné kotly

Závesné nekondenzačné kotly na vykurovanie a prípravu teplej vody prietokovým spôsobom s odvodom spalín do komína.

Viac