Na našej stránke používame súbory „cookies“, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili ich Vašim požiadavkám. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie „cookies“ na našej stránke. Viac informácií týkajúcich sa používania „cookies“ nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Prijať Odmietnúť

Výroba

Výroba

 • výroba plechov
 • práškovanie komponentov
 • výroba plynových ventilov
 • predmontáže vrátane klinčingu
 • finálna montáž závesných kotlov
 • finálna montáž stacionárnych kotlov

Protherm Production vyrába vykurovacie zariadenia pre stredoeurópske a východoeurópske trhy. Nosnými produktmi sú plynové nekondenzačné a kondenzačné kotly, z celkového ročného množstva kotlov však prevažnú väčšinu tvoria tie nekondenzačné. Pre spoločnosť Protherm Production je významný predovšetkým export, ktorého podiel na celkových tržbách predstavuje až 87,77 %. Pre slovenský trh sa v závode vyrábajú kotly značiek Vaillant a Protherm.

Elektronické pracovné postupy (AMS)

Montáž kotlov v závode Protherm Production uľahčuje elektronický systém (AMS). Súčasťou systému sú elektronické pracovné postupy montáže, bezdrôtová identifikácia výrobkov a dôsledná kontrola vybraných prvkov montáže. Hlavnou prednosťou systému je nahradenie papierových pracovných postupov elektronickými. Pracovný postup na prehľadnom LCD displeji sprevádza zamestnancov výroby celým procesom montáže kotla, a to nielen v textovej, ale aj obrazovej forme. Inteligentný elektronický systém nedovolí pochybenie, pretože pri nesprávnom použití súčiastky sa montáž zastaví a zabráni montážnikovi pokračovať v práci. Hlavným prínosom systému AMS je eliminácia porúch. Súčasná chybovosť vo výrobe je o 43 % nižšia. Zavedením systému sa znížil počet opráv, zvýšila sa produktivita v priemere o 3 % a odstránili sa také činnosti, ako hľadanie správneho pracovného postupu alebo kontrola kusovníkov. Výrobné procesy sú pod efektívnou kontrolou, čo oceňuje nielen firma, ale aj samotní zákazníci.

Zaujímavosti z výroby

 • 4 výrobné linky s taktovým posunom pre výrobu stacionárnych kotlov,
 • 8 výrobných liniek na výrobu závesných kotlov typu "One Piece Flow"
 • maximálna dosiahnutá denná výroba 1200 kusov
 • plánovanie a riadenie výroby s nasadením najmodernejšej výpočtovej techniky,
 • moderne organizovaný sklad komponentov,
 • pri každej montážnej linke výstupná kontrola.