Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.

Prijať Odmietnúť

Vývoj

Vývoj

 • vývoj hydraulických modulov a údržba existujúcich komponentov
 • vývoj stacionárnych kondenzačných kotlov a údržba existujúcich produktov
 • vývoj závesných kondenzačných kotlov a údržba existujúcich produktov
 • Laboratórium:
  • vývojové testy a testy životnosti u závesných a liatinových kotlov
  • vývojové testy a validácia hydraulických modulov, testy životnosti
  • certifikácia a testy „conformity“ (zhody)

Súčasťou Protherm Production je jedno z najmodernejších vývojových centier v Európe. Firma sa môže pochváliť špičkovým vývojovým centrom s výkonnými pracovnými stanicami, moderným laboratóriom a kvalitnou technikou. Členovia vývojového tímu sa primárne podieľajú na inováciách súčasných kotlov a zavádzaní nových výkonnejších modulov. Rodia sa tu nápady pre nové účinnejšie produkty, optimalizuje sa dizajn k zvýšeniu kvality pri zachovaní alebo znížení ceny s prihliadnutím na nové technológie a ich implementáciu. Navyše sa tu zdokonaľujú už existujúce kotly v rámci celej skupiny Vaillant. Vývoj kotlov v Skalici sa zameriava na potreby východoeurópskych trhov, jednoduchšie a robustnejšie vykurovacie zariadenia, so špecializáciou na nekondenzačné kotly.

Hlavnými úlohami vývojového centra fabriky Protherm Production je vývoj nových produktov a starostlivosť o existujúce produkty na trhu a ich inovovanie. O vývoj sa v rámci závodu starajú tri oddelenia, a to oddelenie vývoja závesných kotlov, oddelenie vývoja stacionárnych kotlov a oddelenie centra kompetencií hydraulických komponentov a modulov. Konečná podoba výrobku vzniká vďaka úzkej spolupráci vývojových pracovníkov firmy Protherm Production s vývojármi z ostatných spoločností koncernu.

Vo vývojovom laboratóriu je k dispozícii:

 • 60 testovacích zariadení pre potreby Vaillant Group
 • 6 vývojových stolíc pre plynové kotly
 • 1 stolica pre certifikačné merania plynových kotlov a testy „conformity“
 • 23 stanovísk pre testy životnosti kotlov
 • 1 vývojová stolica pre hydraulické komponenty
 • 6 špeciálnych stolíc pre hydraulické testy
 • 20 univerzálnych stolíc pre testy životnosti hydraulických komponentov
 • 1 klimatická komora
 • 1 bezdozvuková komora na meranie hlučnosti
 • 1 špeciálna technologická miestnosť pre testy životnosti expanzných nádob