Logistika

East Hub je distribučno-logistickým centrom kotlov skupiny Vaillant pre strednú a východnú Európu s rozlohou 12 000 m2. Výstavbou logistického centra sa skupine podarilo vybudovať most, ktorý efektívne spája jednotlivé trhy Európy. Najväčší podiel na expedícii majú závesné nekondenzačné kotly, čo je dané predovšetkým štruktúrou trhov, ktoré závod zásobuje. Prostredníctvom centra sa výrobky skupiny Vaillant dostávajú na trhy Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska, Ukrajiny, Ruska, do krajín bývalej Juhoslávie, ale aj do krajín, kde nemá Vaillant Group priame zastúpenie. K oficiálnemu spusteniu centra došlo v júni 2013. Majiteľom logistického centra je Protherm Production, ktorého tím pracovníkov pracuje na riadení objednávok a zákaziek.

Vybudovanie logistického centra patrí k najvýraznejším investíciám fabriky Protherm Production za posledné roky. Jej výška sa vyšplhala na 2,3 milióna eur. Od decembra 2013 je logistické centrum plne implementované podľa plánu v plnom rozsahu. Dokáže v maximálnej miere naplniť požiadavky a nároky svojich zákazníkov, ktorí si pochvaľujú najmä promptnosť dodávky kotlov a kvalitu poskytovaných služieb.

Fotogaléria

K potrebe posilniť logistické činnosti a logistiku dcérskych spoločností skupiny Vaillant došlo z dôvodu posilnenia výrobných kapacít v závode Protherm Production. Spustením centra sa dosiahla konsolidácia logistických tokov do jednotlivých krajín v regióne s väčšou dostupnosťou produktov a kratším časom dodávky. Zároveň sa zefektívnilo skladovanie a podarilo sa znížiť celkové náklady. Priestory „East Hub“ slúžia k skladovaniu výrobkov portfólia skupiny Vaillant a následnému vychystaniu dodávok podľa požiadaviek zákazníkov.