Zelená domácnostiam

Dotačný program Zelená domácnostiam je zameraný na podporu využívania tzv. malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v rodinných a bytových domoch.

Potrebné informácie a podmienky podpory.

Zoznam registrovaných zariadení Protherm, na ktoré je možné čerpať podporu.

Solárny kolektor SRDV 2.3

Zoznam oprávnených zhotoviteľov pre solárne systémy Protherm: