Kontakt

Kontakt

Sídlo spoločnosti:

Protherm Production, s. r. o.

Jurkovičova 45, 909 01 Skalica

Tel.: + 421 34 69 66 277

IČO: 34 109 340

DIČ: SK 2020377381

Oddelenie ľudských zdrojov

Andrea Jurčeková

HR manager

Tel.: +421 905 698 984

e-mail: andrea.jurcekova@vaillant-group.com

Kontakt pre médiá

Oľga Gluštíková

Key Communications, spol. s r. o.

Poštová 1, 811 06 Bratislava

Tel.: +421 911 309 086

e-mail: olga.glustikova@keycommunications.sk