Kontakt

Kontakt

Sídlo spoločnosti:

Protherm Production, s. r. o.

Jurkovičova 45

909 01 Skalica

Tel.: + 421 34 69 66 277

Fax: +421 34 69 66 244

IČO: 34 109 340

DIČ: SK 2020377381

Manažér pre ľudské zdroje:

Ing. Zuzana Šimonovičová

Tel.: +421 34 69 66 276

e-mail: zuzana.simonovicova@protherm.sk