Ochrana osobných údajov

Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Tieto zásady ochrany osobných údajov vás informujú o spracovaní osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na našu webovú stránku a tu uvedené služby. Na určité služby sa môžu vzťahovať špecifické alebo doplňujúce zásady ochrany osobných údajov.


Správca

Všetky osobné údaje, ktoré môžu byť zhromažďované prostredníctvom tejto stránky spravuje spoločnosť:

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Pplk. Pľjušťa 45

909 01 Skalica

Tel: +421 34 6966 101

Email: protherm@protherm.sk

IČO: 35765712

IČ DPH (VAT No.): SK7020000009

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo

Ďalšie informácie nájdete v našom právnom vyhlásení.

Sme spoločnosť skupiny Vaillant Group. Skupina Vaillant znamená Vaillant GmbH (Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid, Nemecko) a spoločnosti pridružené k Vaillant GmbH. Do skupiny Vaillant patria značky Vaillant, Saunier Duval, awb, Bulex, DemirDöküm, Glow worm, Hermann Saunier Duval a Protherm. Viac informácií o Vaillant Group nájdete tu.


Právny základ

Vaše osobné údaje spravidla spracúvame na základe vášho súhlasu za účelom uzavretia a plnenia zmluvy alebo v rozsahu potrebnom na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana (čl. 6 ods. 1 písm. ), (b) a (f) GDPR). Osobné údaje spracúvame najmä s cieľom odpovedať na vaše otázky, ponúknuť vám pomoc pri používaní našich produktov a služieb, pripraviť alebo uzavrieť zmluvy o opravách, údržbe a iných službách, poskytnúť vám požadované informácie alebo služby prostredníctvom našej webovej stránky, prispôsobiť naše internetové ponuky, produkty a služby vašim záujmom alebo ich zlepšiť a podporiť náš marketing. Ďalšie podrobnosti možno nájsť v nasledujúcom texte.


Používanie webovej stránky

Našu webovú stránku môžete používať bez vašej identifikácie alebo registrácie. Keď používate našu webovú stránku, prenášate nám prostredníctvom svojho prehliadača údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné pre nadviazanie spojenia a používanie našej webovej stránky. To zahŕňa najmä dátum a čas pripojenia, vašu IP adresu, požadované webové stránky a stiahnuté súbory, údaje o prenose a používaní webovej stránky, informácie o prehliadači a nastaveniach prehliadača, o zariadení a operačnom systéme a internetovú adresu, z ktorej ste sa dostali na našu stránku. Údaje sú uchovávané a spracovávané z technických dôvodov. Tieto informácie používame na zaistenie bezpečnosti našich webových stránok, na meranie účinnosti internetovej reklamy, na zostavovanie štatistík a na meranie aktivít na webových stránkach s cieľom zlepšovania našej ponuky. Tieto údaje spravidla neuchovávame dlhšie ako tridsať dní.


Používanie personalizovaných služieb

Pre využívanie personalizovaných služieb požadujeme osobné údaje, najmä preto, aby ste mohli príslušnú službu využívať, registrovať sa alebo aby sme vás mohli kontaktovať. Účel použitia údajov vyplýva z účelu ponúkanej služby. Nie všetky nasledujúce služby sú ponúkané na všetkých našich webových stránkach alebo po celú dobu.

Ak používate personalizované služby alebo sa zaregistrujete, uchovávame osobné údaje potrebné pre službu počas trvania príslušnej služby alebo po dobu trvania vašej registrácie a potom tak dlho, ako to vyžaduje a povoľuje zákon. Ak ste zákazníkom, máme s vami zmluvu, zaregistrovali ste sa na určité služby na našej webovej stránke alebo na používanie aplikácií, môžeme tiež spojiť a prepojiť vaše dopyty a objednávky s vašimi existujúcimi zákazníckymi údajmi.

Keď vás požiadame, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, uvedieme, či sú tieto informácie potrebné na poskytnutie konkrétnej služby. Požadované informácie sú označené hviezdičkou (*) alebo inak. Všetky ostatné informácie, ktoré nám poskytnete, sú dobrovoľné.

Ak sa rozhodnete neposkytovať nám osobné údaje pri využívaní služieb na našej webovej stránke, vaše rozhodnutie nebude mať pre vás žiadne materiálne nepriaznivé dôsledky. Potom však možno nebudete môcť prijímať určité informácie prostredníctvom webovej stránky, možno nebudete môcť využívať personalizované služby alebo sa zaregistrovať, prípadne nebudeme môcť úplne alebo vôbec odpovedať na otázky.

Vaše údaje môžeme odovzdať spoločnostiam skupiny Vaillant, ak je to potrebné na poskytovanie príslušnej služby alebo spracovanie vašich otázok a požiadaviek.

Pokiaľ je spracovanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase, môžete svoj súhlas do budúcnosti kedykoľvek odvolať. Na tento účel môžete použiť nižšie uvedené kontaktné údaje. Akékoľvek oznámenie o odstúpení od zmluvy okamžite spracujeme.


Vyhľadávanie v sieti partnerov

Ponúkame vám možnosť nájsť partnerskú firmu vo vašej blízkosti prostredníctvom našej siete partnerov. Vo všeobecnosti môžete túto službu používať bez zadávania akýchkoľvek osobných údajov. Na základe použitého filtra dostanete zoznam partnerov vo vami zvolenej oblasti.


Stiahnite si alebo si vyžiadajte informačný materiál

Informácie a prospekty o produktoch a službách si môžete spravidla stiahnuť priamo z webovej stránky bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. V určitých prípadoch ponúkame možnosť zasielania vybraných informačných materiálov e-mailom alebo poštou. Na tento účel nám poskytnete podrobnosti o požadovaných informáciách a svoje meno, titul, e-mailovú adresu a poštovú adresu. V jednotlivých prípadoch si môžeme vyžiadať ďalšie informácie, ktoré sú potrebné pre príslušnú službu.


Kontaktné centrum pre zákazníkov

Ponúkame niekoľko spôsobov, ako kontaktovať naše kontaktné centrum a zákaznícky servis. Ak nás kontaktujete telefonicky, žiadame vás, aby ste nám poskytli informácie potrebné na spracovanie vášho dopytu. To zahŕňa najmä meno a kontaktné údaje, podrobnosti o vašom zariadení, probléme alebo objednávke, zákaznícke číslo, číslo objednávky, sériové číslo príslušného zariadenia a podrobnosti popisujúce váš problém. Môžeme požadovať ďalšie informácie o vlastníkovi zariadenia alebo príjemcovi služby alebo faktúry. Vaše informácie môžeme doplniť ďalšími informáciami (napr. číslo zákazníka, číslo objednávky, údaje o jednotke, informácie o poruche, požadované náhradné diely, geografické údaje o umiestnení jednotky), aby sme mohli lepšie vykonávať naše služby zákazníkom. Môžeme vás tiež požiadať o súhlas s marketingovými prieskumami a prieskumami spokojnosti zákazníkov a v prípade potreby zdokumentovať váš súhlas. Údaje dopĺňame aj o informácie súvisiace s vybavením Vašej požiadavky a realizáciou objednávok v súvislosti s poskytovanými službami. Údaje používame na spracovanie vašej príslušnej požiadavky, najmä na zodpovedanie otázok o našich produktoch a službách, na prijímanie objednávok, na dohodnutie stretnutí s naším zákazníckym servisom, na dokladovanie poskytnutých služieb alebo fakturáciu služieb. Ak ste nám poskytli svoje telefónne číslo, mobilné číslo alebo e-mailovú adresu, použijeme ich na komunikáciu ohľadom vašej požiadavky až do dokončenia objednávky. Patria sem aj správy prostredníctvom e-mailu alebo SMS na potvrdenie alebo pripomenutie schôdzok.

Ak budete súhlasiť, budeme nahrávať aj telefonické rozhovory pre účely zabezpečenia kvality alebo školenia. Informácie sú vymazané ihneď po vyhodnotení, najneskôr však do 30 dní.


Súhlas s inzerciou a prieskumami spokojnosti zákazníkov

Ak ste udelili súhlas v rámci nami ponúkaných služieb alebo ako zákazník, budeme vás kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo SMS alebo vás požiadame o účasť v online prieskumoch spokojnosti zákazníkov. V závislosti od okolností spracovávame informácie o vašom súhlase (dátum a čas), o produktoch a službách, ktoré využívate, o zasielaní reklamy alebo prieskume spokojnosti zákazníkov (najmä o obsahu našich správ, dátume a čase), informácie o doručovaní a otváraní emailu, údaje na nadviazanie spojenia medzi webovou stránkou a vaším prehliadačom a zariadením a informácie, ktoré poskytujete v súvislosti s prieskumom spokojnosti zákazníkov. Tieto informácie spájame s vašimi existujúcimi údajmi o zákazníkoch, aby sme mohli lepšie pochopiť vaše záujmy a posielať vám relevantné informácie a ponuky. Ak vykonáme anonymný prieskum spokojnosti zákazníkov, budeme na to konkrétne odkazovať. Údaje používame aj na štatistické účely. Svoj súhlas s inzerciou a prieskumami spokojnosti zákazníkov môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti zaslaním správy alebo prostredníctvom odhlasovacieho odkazu uvedeného na tento účel v príslušnom e-maile. Tým nevzniknú žiadne náklady okrem nákladov na prenos podľa základných sadzieb.


Použitie údajov na poštovú reklamu a vaše právo namietať

V rozsahu povolenom zákonom si vyhradzujeme právo použiť vaše meno a poštovú adresu – pokiaľ sme od vás tieto informácie získali v rámci zmluvného vzťahu – na vlastné reklamné účely, napr. na zasielanie zaujímavých ponúk a informácií o našich produktoch listovou poštou. Proti používaniu vašich údajov na tieto účely môžete kedykoľvek namietať zaslaním správy, najmä e-mailom alebo poštou.


Individualizované informácie a ponuky o vykurovacích systémoch

Ponúkame Vám individualizované informácie a cenové ponuky o vykurovacích systémoch. Predovšetkým môžete mať individuálny návrh vykurovacieho systému. Na tento účel nám poskytujete informácie o vašom aktuálnom vykurovacom systéme a vašich budúcich potrebách, najmä: druh energie, veľkosť, vek a ďalšie relevantné vlastnosti domu alebo bytu, požadovaný časový rámec výmeny vykurovacieho systému, typ požadovaného vykurovania a prípravy teplej vody, izolácia budovy, umiestnenie budovy (mesto alebo obec). Môžete nám tiež poskytnúť svoje meno, titul, e-mailovú adresu, telefónne číslo a úplnú adresu. Ak ste sa k našej ponuke dostali z reklamy, uchovávame informácie o reklamnej kampani, z ktorej ste na našu stránku prišli, za účelom merania efektivity našej internetovej reklamy a na štatistické účely.


Súbory cookie, analytické nástroje, sledovanie a zacielenie, sociálne médiá

Na našej webovej stránke používame cookies. Cookies sú malé súbory, ktoré sú dočasne uložené vo vašom zariadení. Súbory cookie používame na rôzne účely, ktoré sú popísané nižšie.

Vlastné cookies, najmä funkčné cookies, používame na to, aby bola naša webstránka užívateľsky príjemnejšia, na uľahčenie navigácie a používanie formulárov, na zjednodušenie prihlasovania a registrácie, na poskytovanie niektorých funkcií, na ukladanie súhlasu alebo odmietnutia cookies a na zaistenie bezpečnosti našej webovej stránky a našich systémov. Zodpovedajúce cookies sú preto nevyhnutné, aby ste mohli našu webovú stránku funkčne používať. Pre tieto nevyhnutné súbory cookie nie je potrebný súhlas.

Používame aj súbory cookie tretích strán, najmä v súvislosti s používaním analytických nástrojov, technológií sledovania a zacielenia.

Nástroje na meranie a analýzu sa používajú na lepšie pochopenie používania našej webovej stránky a na jej optimalizáciu. Pomocou zodpovedajúcich súborov cookie zhromažďujeme informácie o tom, ako interagujete s našou webovou stránkou a ktoré stránky ste navštívili. Informácie, ktoré zhromažďujeme alebo ukladáme pomocou týchto súborov cookie, sú súhrnné a nie sú s vami osobne spojené. Takéto cookies sa aktivujú s vaším súhlasom a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Technológie sledovania a zacielenia sa používajú na optimalizáciu poskytovania reklamy a iného marketingu na internete. Tieto súbory cookie sledujú a zhromažďujú informácie o vašich online aktivitách, aby pomohli inzerentom poskytovať vám relevantnejšie reklamy podľa vašich záujmov. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Takéto cookies sa aktivujú s vaším súhlasom a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Na naše webové stránky tiež integrujeme takzvané ponuky sociálnych médií alebo externý obsah. Pri používaní sociálnych médií tiež využívate individuálne ponuky poskytovateľov sociálnych médií, ktorí tiež používajú súbory cookie. Takéto cookies sa aktivujú s vaším súhlasom a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

V zásade si našu webovú stránku môžete prezerať aj bez súborov cookie. Väčšina prehliadačov však automaticky akceptuje súbory cookie ako predvolené nastavenie. Ukladaniu cookies na vašom zariadení však môžete zabrániť alebo ho obmedziť. Podrobnosti o tom, ako to funguje, nájdete v pokynoch výrobcu vášho prehliadača. Súbory cookie, ktoré už boli nastavené, môžete tiež kedykoľvek vymazať prostredníctvom prehliadača. Na správu súborov cookie môžete použiť aj nastavenia „Nesledovať“ vášho prehliadača. Súbory cookie od určitých poskytovateľov tretích strán môžete deaktivovať aj na stránke „Aliancie digitálnej reklamy“ na adrese http://www.aboutads.info/choices/ alebo na stránke „Vaše online voľby“ na stránke https://www.youronlinechoices.com. Ak neprijmete potrebné súbory cookie, môže to viesť k funkčným obmedzeniam našich ponúk.

Pri používaní cookies od iných poskytovateľov ("cookies tretích strán") je možné, že zhromaždené údaje môže príslušný poskytovateľ preniesť do krajiny mimo EÚ alebo EHP, ktorá neponúka primeranú úroveň ochrany údajov. Najmä USA v súčasnosti neponúkajú primeranú ochranu podľa GDPR, pretože vládne orgány v USA majú za určitých okolností právo na prístup k osobným údajom uchovávaným spoločnosťami bez toho, aby dotknuté osoby mali k dispozícii primerané opravné prostriedky.

Informácie o súboroch cookie a používaní nástroja na správu súhlasu so súbormi cookie

Na spravovanie svojich individuálnych nastavení používania súborov cookie môžete použiť nástroj na správu súhlasu so súbormi cookie integrovaný do našej webovej stránky. Nájdete tam aj podrobné informácie o jednotlivých súboroch cookie.

Na našej webovej stránke používame nástroj na správu súhlasu od spoločnosti Consentmanager AB (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Švédsko). Nástroj vám umožňuje udeliť súhlas so spracovaním údajov prostredníctvom webovej stránky, najmä s nastavením cookies, ako aj využiť vaše právo odvolať už udelený súhlas. Spracovanie údajov a používanie cookies je nevyhnutné pre dokumentáciu a správu vašich nastavení. Poskytovateľovi nástroja sa zhromažďujú a prenášajú nasledujúce údaje: dátum a čas volania stránky, informácie o prehliadači, ktorý používate, a zariadení, ktoré používate, anonymizovaná IP adresa, údaje o prihlásení a odhlásení týkajúce sa príslušného cookies. Tieto údaje nie sú poskytované iným tretím stranám.

Ďalšie informácie o podmienkach ochrany osobných údajov používaného nástroja na správu súhlasu so súbormi cookie nájdete na: https://www.consentmanager.net/privacy/

Prenos osobných údajov v rámci skupiny Vaillant Group a tretím stranám

Osobné údaje spracovávame my ako prevádzkovateľ a za účelom poskytovania služieb ich odovzdávame spracovateľom v rámci skupiny Vaillant Group a externým spracovateľom, ktorí spracovávajú údaje výlučne v našom mene a podľa našich pokynov. Ak využívame poskytovateľov tretích strán, ktorí údaje používajú aj na svoje účely, opísali sme to najmä v súvislosti s informáciami o súboroch cookie.

S vaším súhlasom odovzdávame osobné údaje aj špecializovaným predajcom alebo iným tretím stranám, ak je to potrebné na poskytovanie niektorých služieb.

Prenos osobných údajov domácim a zahraničným súdom, úradom alebo iným štátnym inštitúciám sa uskutoční výlučne v rámci zákonných ustanovení.

Spracovanie údajov tretími stranami a spracovanie mimo EÚ alebo EHP

Osobné údaje spracúvame my ako správca údajov a za účelom poskytovania služieb ich odovzdávame spracovateľom údajov v rámci skupiny Vaillant Group a externým spracovateľom údajov, ktorí spracúvajú údaje výlučne v našom mene a podľa našich pokynov.

Za určitých okolností spracúva údaje v našom mene spracovateľ mimo EÚ alebo EHP. V takom prípade, pokiaľ Komisia neprijme rozhodnutie o primeranosti vo vzťahu k prijímajúcej krajine, dohodneme sa s príslušným poskytovateľom služieb na primeraných zárukách ochrany osobných údajov, najmä odsúhlasením platných štandardných zmluvných doložiek EÚ.

Najmä v súvislosti s používaním analytických nástrojov, technológií sledovania a zacielenia od poskytovateľov tretích strán alebo integrácie ponúk sociálnych médií je možné, že poskytovatelia tretích strán spracúvajú údaje aj mimo EÚ alebo EHP. Poskytovatelia tretích strán môžu spracúvať osobné údaje najmä v USA. USA v súčasnosti neposkytujú primeranú ochranu podľa GDPR najmä preto, že vládne orgány v USA majú za určitých okolností právo na prístup k osobným údajom uchovávaným spoločnosťami bez primeraných nápravných opatrení dostupných dotknutým osobám.


Bezpečnosť údajov

Na ochranu osobných údajov, ktoré spravujeme, uplatňujeme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia pred zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným zverejnením alebo prístupom k osobným údajom. Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri využívaní personalizovaných služieb, nám budú odovzdané v zašifrovanej podobe. Na tento účel používame najmodernejší proces šifrovania. Vaše údaje sú chránené heslom v systémoch, v ktorých sú uložené. Osobám, ktoré k nim majú prístup, prísne bezpečnostné predpisy zakazujú poskytnúť vaše údaje tretím stranám. Naše bezpečnostné opatrenia sú neustále zlepšované.


Externé odkazy

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, nad ktorými nemáme kontrolu a na ktoré sa toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Prosím, uistite sa, že ste si prečítali Vyhlásenie o ochrane osobných údajov každej webovej stránky, ktorú navštívite. Ste výhradne zodpovedný za vaše interakcie s týmito webovými stránkami.


Vaše práva

Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov, vždy v súlade so zákonnými ustanoveniami.

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Môžete sa tiež obrátiť na nášho povereného pracovníka pre ochranu údajov, aby ste uplatnili svoje vyššie uvedené práva.

Máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu v súlade so zákonnými ustanoveniami, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, porušuje zákonné ustanovenia. Na tento účel sa môžete obrátiť najmä na úrad v členskom štáte EÚ, v ktorom máte obvyklý pobyt alebo v mieste údajného porušenia.

V našom prípade je za ochranu osobných údajov zodpovedný Úrad na ochranu osobných údajov, ktorého súčasné kontaktné údaje nájdete na stránke: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/


Kontaktné údaje na zodpovednú osobu

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa ochrany údajov, neváhajte ich poslať e-mailom alebo listom nášmu poverenému pracovníkovi pre ochranu údajov, ktorého môžete kontaktovať na nasledujúcich kontaktných údajoch:

E-mailom: protherm@protherm.sk

Poštou: Vaillant Group Slovakia, s.r.o., Pplk. Pľjušťa 45, 909 01 Skalica, Slovenská republika


Predmet zmeny

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto ustanovenia o ochrane údajov v rámci platných zákonov. Pri používaní našich internetových stránok si všimnite aj príslušné podmienky používania a všeobecné podmienky používania.

Dátum vydania: 1. január 2024