Vývojové centrum

Súčasťou Protherm Production je jedno z najmodernejších vývojových centier v Európe. Firma sa môže pochváliť špičkovým vývojovým centrom s výkonnými pracovnými stanicami, moderným laboratóriom a kvalitnou technikou. Členovia vývojového tímu sa primárne podieľajú na inováciách súčasných kotlov a zavádzaní nových výkonnejších modulov. Rodia sa tu nápady pre nové účinnejšie produkty, optimalizuje sa dizajn k zvýšeniu kvality pri zachovaní alebo znížení ceny s prihliadnutím na nové technológie a ich implementáciu. Navyše sa tu zdokonaľujú už existujúce kotly v rámci celej skupiny Vaillant.

Hlavnými úlohami vývojového centra fabriky Protherm Production je vývoj hydraulických modulov do kotlov, plynových kondenzačných i nekondenzačných kotlov a elektro kotlov. Nájdeme tu aj tím udržateľného inžinierstva (Sustaining Engineering) a tím projektového a produktového manažmentu. Konečná podoba výrobku vzniká vďaka úzkej spolupráci vývojových pracovníkov firmy Protherm Production s vývojármi z ostatných spoločností koncernu.

V rámci vývojového centra vznikli nedávno aj nové oddelenia. Jedným z nich je Oddelenie intelektuálneho vlastníctva, ktorého úlohou je registrovanie nových patentov. Rozšírili sme aj skupinu simulačných inžinierov, ktorú tvoria odborníci na CAE simulácie.

Vývojové centrum má v súčasnosti 63 zamestnancov. Jeho súčasťou je aj rozšírená prototypová dielňa a moderné testovacie centrum. To, čo naši vývojári navrhnú, skompletizujú v prototypovej dielni, otestujú v laboratóriu a nakoniec zavedú do sériovej výroby.

Chronológia vývojového centra v Skalici

2000 - Vznik prvého testovacieho centra v Skalici v spoločnosti Protherm.

2004 - Zavedený systém testovacích súprav na vývojové testy a testy životnosti s automatickým zberom údajov.

2006 - K technológiám vo vývojovom centre pribudlo prvé skúšobné zariadenie na štandardizovanú certifikáciu.

2008/2009 - Výstavba testovacieho centra pre hydraulické komponenty, nová akustická komora pre skúšky hydraulických komponentov a testovacia miestnosť pre expanzné nádoby.

2014 - Do Test Centra bola inštalovaná nová chladiaca veža.

2015 - Kompletná modernizácia testovacieho centra: inštalácia nových testovacích pracovísk pre vývojové testy kotlov, zariadení na testy životnosti, certifikačných skúšobných zariadení a klimatickej komory, inštalácia výkonnejšej klimatizačnej jednotky, nová miestnosť pre certifikačné merania (ISO 17025).

2017/2018 - Rozšírenie prototypového centra