Hľadaj

Plynové kotly

Kúrenie a príprava teplej vody – komfortné a ekonomické riešenie do Vášho domu.

Kondenzačné kotly

Zariadenia s vysokou účinnosťou, závesné a stacionárne, len na vykurovanie alebo na vykurovanie s prípravou teplej vody.

Nekondenzačné kotly

Kotle s možnosťou zavesenia na stenu, na vykurovanie s ohrevom TV prietokovým spôsobom a odvodom spalín do komína.