Hľadaj

HelioSet FES2 250 BM – unikátny beztlakový systém

HelioSet FES2 250 BM – unikátny beztlakový systém

HelioSet FES2 250 BM – unikátny beztlakový systém

HelioSet je príkladom inovatívneho riešenia v oblasti využívania slnečnej energie. Unikátny princíp fungovania umožnil vytvoriť stály systém s malými rozmermi a jednoduchou inštaláciou. Je to systém s voľným stečením solárnej kvapaliny, fungujúci na princípe gravitácie. Výhody takéhoto riešenia sú:

  • Jednoduchá a rýchla montáž s obmedzenou údržbou: komponenty nevyhnutné na fungovanie inštalácie sa nachádzajú v zásobníku teplej vody.
  • Spoľahlivý a samostatne fungujúci: neexistuje nebezpečenstvo prehriatia kolektorov a v rámci väčšieho komfortu používateľa regulátor systému funguje samostatne.
  • Ekonomické riešenie pre menšie inštalácie, kde výška nepresahuje 8,5 m a je možnosť nainštalovať vedenia so spádom, každé s dĺžkou maximálne 20 m.
  • Tichá prevádzka: technické riešenie systému umožňuje, že cirkulácia solárnej kvapaliny je výnimočne tichá.

Kompletný systém obsahuje: Bivalentný zásobník s objemom 248 litrov vybavený dvomi výmenníkmi (solárny a doplnkový), dvoma plochými kolektormi (vertikálnymi alebo horizontálnymi), príslušenstvom a sadou na montáž kolektorov na strechu. Súčasťou zásobníka je solárny regulátor, poistný ventil solárneho okruhu a solárne čerpadlo – nie je nutné montovať dodatočné zariadenia.

Princíp fungovania systému

V tomto novátorskom riešení solárna kvapalina cirkuluje medzi výmenníkom tepla v zásobníku a kolektorom, pričom sa nenachádza pod tlakom. Pravidelne steká z kolektorov pod vlastnou váhou do svojho zásobníka: výmenníka tepla v zásobníku. Ak je naslnenie dostatočné a úžitková voda v zásobníku má byť ohriata, zapína sa solárne čerpadlo a pretláča solárnu kvapalinu do slnečného kolektora. Tam kvapalina odoberá teplo a následne steká do výmenníka, odovzdáva svoje teplo vode v zásobníku a opätovne tečie hore do kolektora.

Čerpadlo sa zastavuje pri nedostatku slnečného žiarenia alebo ak zásobník dosiahne požadovanú teplotu, kvapalina steká z kolektorov a vracia sa do výmenníka. Všetka solárna kvapalina sa nachádza vo výmenníku, neexistuje preto žiadne nebezpečenstvo, že v zime zamrzne alebo že sa v lete prehreje.

Priemer solárnych rúrok a fakt, že zásobník solárnej kvapaliny média sa nachádza vo vnútri zásobníka spôsobuje, že cirkulácia kvapaliny je výnimočne tichá.