Hľadaj

Nové nariadenia ErP

Tento stručný sprievodca vás oboznámi s novými nariadeniami EÚ o energetickej účinnosti vykurovacích zariadení.

Čo sú to ErP nariadenia?

ErP (z angl. Energy-related Product) sa označuje zariadenie určitým spôsobom ovplyvňujúce spotrebu energie, ktoré bolo uvedené na trh a uvedené do prevádzky.

Smernica ErP (konkr. Smernica 2009/125/ES), zjednodušene označovaná aj Ekodizajn Smernica obsahuje požiadavky napr. o náhradách tradičných žiaroviek, alebo používaní energetických štítkov na chladničkách, automatických práčkach a pod.

Od roku 2015 musia byť rovnako ako pri domácich spotrebičoch aj všetky výrobky súvisiace s vykurovaním a prípravou teplej vody opatrené energetickým štítkom. Energetické štítky klasifikujú zariadenia podľa triedy účinnosti a boli stanovené minimálne požiadavky na emisné normy a energetickú účinnosť zariadení.

Výroba nevyhovujúcich zariadení a systémov určených na predaj v EÚ je zakázaná.

Ako sa zmeny týkajú nekondenzačných kotlov?

Účinnosť väčšiny nekondenzačných kotlov je pod hranicou triedy D energetickej účinnosti, preto boli nekondenzačné kotly vyradené z výroby a nahradené účinnejšími kotlami s kondenzačnou technológiou.

Výnimkou je nekondenzačný kotol Gepard 18/24 MOV s Low NOx technológiou. Vodou chladený vysokoúčinný horák kotla zabezpečuje zníženie emisií NOx a s triedou energetickej účinnosti C spĺňa kotol Gepard 18/24 MOV najnovšie normy ErP smernice.

Zmena v energetických štítkoch účinnosti platná od 26.9.2019

Energetický štítok označuje energetickú triedu, ktorá vyjadruje úspornosť a efektívnosť daného zariadenia. Od 26. 09. 2019 vstúpila do platnosti zmena v jednotlivých triedach účinnosti pre vykurovacie zariadenia. Pre zdroje tepla sa pridala najvyššia trieda účinnosti A+++ a najnižšia povolená trieda účinnosti je D. Pre zariadenia na prípravu teplej vody je táto stupnica od A+ po F.

Zariadenia s triedou účinnosti nižšou ako D (pre zdroje tepla) a F (pre zariadenia na prípravu teplej vody) sú od 26. septembra 2019 úplne zakázané.

Je najlepší energetický štítok vždy tou správnou voľbou aj pre mňa?

Štítkovanie bolo špeciálne navrhnuté tak, aby vám pomohlo kvalifikovane porovnať riešenia systému vykurovania a prípravy teplej vody. Upozorňujeme vás však, že najlepší energetický štítok nemusí vždy predstavovať to najlepšie riešenie práve pre vás. Odporúčame skontaktovať sa s odborníkom (Sieť partnerov Protherm), ktorý vám dokáže poskytnúť relevantné informácie o všetkých vašich možnostiach a nájde vyhovujúce riešenie pre váš domov.