Hľadaj

Na našej stránke používame súbory „cookies“, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili ich Vašim požiadavkám. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie „cookies“ na našej stránke. Viac informácií týkajúcich sa používania „cookies“ nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Prijať Odmietnúť

Nové nariadenia ErP čoskoro zmenia spôsob vykurovania našich domácností

Tento stručný sprievodca vás oboznámi s novými nariadeniami a ako sa Vás budú týkať.

O čom teda tieto nariadenia sú ?

26. septembra 2015 nadobudnú platnosť nové nariadenia EÚ, týkajúce sa zariadení na vykurovanie a prípravu teplej vody. Sú známe ako smernice ErP (výrobky, ktoré využívajú energiu), ktoré špecifikujú minimálnu energetickú účinnosť a emisné normy pre výrobky a systémy. Po ich zavedení bude zakázaná výroba nevyhovujúcich zariadení a systémov.

Ktorých výrobkov sa bude týkať ?

Kotlov na vykurovanie, kombinovaných kotlov, ohrievačov vody, čerpadiel pre vykurovací systém a pre teplú úžitkovú vodu a zásobníkov teplej vody.

Čo bude ešte nové?

Od septembra roku 2015 musia byť všetky výrobky, súvisiace s vykurovaním a prípravou teplej vody, opatrené energetickým štítkom. Rovnako, ako ste zvyknutí pri domácich spotrebičoch ako sú práčky a chladničky, budú aj tieto štítky klasifikovať zariadenia podľa triedy účinnosti.

Je najlepší energetický štítok vždy tou správnou voľbou aj pre mňa?

Štítkovanie bolo špeciálne navrhnuté tak, aby vám pomohlo kvalifikovane vybrať nové riešenie systému vykurovania a prípravy teplej vody pre vašu domácnosť. Upozorňujeme vás však, že najlepší energetický štítok nemusí vždy predstavovať to najlepšie riešenie práve pre vás. Zmluvní partneri Protherm vám však poskytnú odborné informácie o všetkých vašich možnostiach a nájdu pre vás plne vyhovujúce riešenie.

Ktorá je tá najdôležitejšia zmena, ktorá sa ma bude týkať ?

Jedným z dôležitých dôsledkov nariadenia je, že hneď ako nadobudne účinnosť budú nekondenzačné kotly vyradené z výroby. V niektorých bytových domoch však bude ešte povolené nahradiť staré nekondenzačné kotly za nové. O všetkých možnostiach, ktoré máte k dispozícii sa poraďte so zmluvnými partnermi Protherm.

Ako vám môže Protherm pomôcť ?

Protherm má k dispozícii celý rad riešení na výmenu, modernizáciu a zvýšenie účinnosti vášho vykurovacieho systému. Pre väčšinu ľudí, ktorí chcú vymeniť starý nekondenzačný kotol, bude práve výber kondenzačnej technológie Protherm najlepším spôsobom, ako získať energeticky účinné vykurovanie za prijateľnú cenu.

Protherm ponúka pre nové budovy alebo modernizáciu aj ďalšie riešenia, klasifikované v triede energetickej účinnosti A až A+ , medzi ktoré patria napr. solárne systémy s technológiou drainback .

Jednoducho sa poraďte so zmluvným partnerom Protherm.