Hľadaj

Predĺžená záruka na kotly a tepelné čerpadlá Protherm

„Predĺžená záruka“ je produkt, ktorý umožní predĺženie záruky vášho vykurovacieho zariadenia zo štandardných 3 rokov na 5 rokov.

Na ktoré vykurovacie zariadenia je možné zakúpiť predĺženú záruku?

Doposiaľ bolo možné zakúpiť predĺženú záruku na kondenzačné a nekondenzačné plynové kotly do výkonu 40 kW. V súvislosti s rozširovaním našich služieb sme rozšírili možnosť nákupu predĺženej záruky aj na tepelné čerpadlá Protherm. 5 ročná záruka na tepelné čerpadlá sa vzťahuje len na tepelné čerpadlo (t.j. vonkajšiu jednotku a časti chladivového okruhu).

Podmienkou platnosti záruky je i naďalej vykonanie každoročných prehliadok v súlade so záručnými podmienkami Protherm.

Kedy a za akú cenu môžete zakúpiť predĺženú záruku?

Predĺženú záruku na váš plynový kotol alebo tepelné čerpadlo si môžete zakúpiť kedykoľvek počas trvania vašej bežnej 3-ročnej záruky. Ak sa pre nákup predĺženej záruky rozhodnete ešte v prvom mesiaci užívania vášho kotla t.j. do 30 dní od uvedenia zariadenia do prevádzky, predĺženú záruku si môžete zakúpiť za výhodnejšiu cenu.

• Plynové kotly do 30 dní od uvedenia kotla do prevádzky: 77€ s DPH

• Plynové kotly od 30 dní od uvedenia do prevádzky až do ukončenia bežnej 3-ročnej záruky: 87€ s DPH.

• Tepelné čerpadlá do 30 dní od uvedenia do prevádzky: 180 € s DPH

• Tepelné čerpadlá od 30 dní od uvedenia do prevádzky až do ukončenia 3-ročnej záruky: 230 € s DPH

Pri zakúpení predĺženej záruky na tepelné čerpadlo GeniaAir si automaticky predlžujete záruku na kompresor až na 10 rokov! V cene 10-ročnej záruky na kompresor nie je zahrnutá cena práce vášho servisného technika.

Kde si môžete predĺženú záruku zakúpiť?

Predĺženú záruku si môžete zakúpiť u našich zmluvných servisných partnerov. Ich zoznam nájdete v záložke Sieť partnerov.

Kde si môžete záruku skontrolovať?

Ako prví sme uviedli na trh službu Online servisná kniha, ktorá je dostupná na našich webových stránkach v záložke Služby alebo na stiahnutie ako bezplatná aplikácia Servisná