Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.

Prijať Odmietnúť

Predĺžená záruka na kotol

Predstavujeme Vám nový produkt s názvom „Predĺžená záruka“, ktorý umožní predĺženie záruky Vášho kotla na 5 rokov.

Kedy a za akú cenu môžete zakúpiť predĺženú záruku?

Do 30 dní po uvedení kotla do prevádzky: 77 € s DPH

Po 30-tich dňoch po uvedení do prevádzky až do ukončenia bežnej 3-ročnej záruky: 87 € s DPH

Na ktoré výrobky je možné zakúpiť predĺženú záruku a aké sú podmienky?

V súčasnosti je možné zakúpiť predĺženú záruku na kondenzačné a nekondenzačné plynové kotly Protherm do výkonu 40 kW.

Podmienkou platnosti predĺženej záruky je vykonanie 4 ročných prehliadok pri dodržaní záručných podmienok.

Kde si môžete predĺženú záruku zakúpiť?

Predĺženú záruku si môžete zakúpiť u našich zmluvných servisných partnerov. Ich zoznam nájdete v záložke Sieť partnerov.

Kde si môžete záruku skontrolovať?

Ako prví sme uviedli na trh službu Online servisná kniha, dostupná na našich webových stránkach v záložke Služby. Tu získate informácie o záruke výrobku, termíne nasledujúcej ročnej kontroly a o servisných zásahoch (uvedenie do prevádzky, ročné kontroly, záručné opravy).