Hľadaj

Vrstvený (shift-load) zásobník

Vrstvený (shift-load) zásobník

Porovnanie klasického a vrstveného (shift-load) zásobníka

Vrstvené zásobníky sú zásobníky bez zabudovaného vnútorného rúrkového výmenníka, pričom ohrev vody sa uskutočňuje pomocou doskového výmenníka mimo zásobníka. Princíp ohrevu je už zrejmý aj z názvu „vrstvený“ zásobník, t.j. zohriata teplá voda sa ukladá po vrstvách – najteplejšia v hornej časti a postupne najchladnejšia v dolnej časti. Studená voda zo spodnej časti sa pomocou čerpadla dopraví do doskového výmenníka kombinovaného kotla, kde sa zohreje na požadovanú teplotu a z neho sa dostáva do hornej zohriatej časti pričom sa vytvorí nová teplá vrstva, ktorá vytlačí zodpovedajúcu vrstvu zo spodnej studenej časti. Týmto spôsobom sa postupne vrstva po vrstve zohreje celý obsah vody v zásobníku.

V porovnaní so štandardnými zásobníkmi sa systém s vrstveným zásobníkom vyznačuje podstatne vyšším výkonom. Už krátko po začatí ohrevu je k dispozícii teplá voda v hornej časti zásobníku, kde sa vlastne nachádza aj odberné miesto teplej vody. Z uvedeného obrázku je zreteľne vidieť rýchlejšia príprava teplej vody v takomto druhu zásobníka.