Hľadaj

Slovník pojmov

Slovník pojmov

 • eBus
  eBus regulátory využívajú obojsmernú komunikáciu s kotlom, pri ktorej dochádza k neustálej výmene a porovnávaniu dát medzi regulátorom a kotlom. Vďaka tomu je vždy výkon kotla plynulo prispôsobovaný požiadavkám regulátora, čím nedochádza ku zbytočnému kolísaniu teploty vykurovaného priestoru a nezanedbateľnou mierou znižuje prevádzkové náklady na vykurovanie.
 • Ekvitermická regulácia
  Teplota vykurovacej vody sa automaticky mení v závislosti od teploty vonkajšieho prostredia. Systém pracuje pružnejšie a v predstihu reaguje na zmeny teploty vonku. Ak je vonku chladnejšie, teplota vykurovacej vody je vyššia a naopak ak sa vonku zvyšuje teplota, automaticky sa znižuje teplota vykurovacej vody.
 • Kondenzačný
  Moderný typ kotla, ktorý využíva teplo získané aj z kondenzácie vodných pár v spalinách. Kondenzačný kotol má vyšší stupeň využitia ako kotol klasickej konštrukcie a zároveň sa v jeho spalinách nachádza menšie množstvo znečisťujúcich látok.
 • Kotol
  Zariadenie určené na ohrev vykurovacej vody. Kotol spolu s rozvodmi a radiátormi prípadne rúrkami v podlahe tvoria vykurovací systém. Moderné typy kotlov môžu mať zabudovaný ohrev teplej vody a to: prietokovým spôsobom, v zabudovanom, prípadne externom zásobníku teplej vody. Podľa druhu používaného paliva sa kotly delia na plynové, elektrické, kotly na vykurovací olej a tuhé palivo (drevo, uhlie).
 • SKKT
  SKKT predstavuje skratku - Systém Kontroly Komínového Ťahu. Je založený na sledovaní teploty spalín odchádzajúcich z kotla. Pri nahromadení spalín v kotle t.j. pri ich nedostatočnom odvode, sa aktivuje táto ochrana a kotol sa vypne uzavretím prívodu plynu do kotla
 • ISODYN 2
  Nevšedná patentovaná technológia ISODYN 2 použitá pri kondenzačných kotloch Tiger Condens umožňuje v dvoch 21 litrových zásobníkoch (spolu 42l) poskytnúť dostatočné množstvo teplej vody pre 4-člennú rodinu. Viac o technológii
 • TV - Teplá voda
  ohriata voda určená na umývanie, kúpanie, sprchovanie a ostatné použitie v domácnosti
 • Tepelné čerpadlo
  Moderné vykurovacie zariadenie, ktoré na vykurovanie a prípravu teplej vody využíva teplo z prostredia. Tepelné čerpadlá zem/voda využívajú teplo zo zeme, tepelné čerpadlá voda/voda využívajú teplo z podzemných vôd a tepelné čerpadlá vzduch/voda odoberajú teplo zo vzduchu.
 • Vykurovacia voda
  Voda zohriata v kotle a cirkulujúca vo vykurovacom systéme. Vykurovacia voda privádza teplo získané spálením paliva do radiátorov, rúrok podlahového alebo iného typu vykurovacích telies, ktoré zohrievajú vzduch v objekte.