Hľadaj

Kondenzačná technika

Prehľad ponuky kondenzačných kotlov Protherm

Z pohľadu užívateľa sú najdôležitejšími vlastnosťami, ktoré má mať dobrý kondenzačný kotol

  • vysoká účinnosť
  • komfort pri používaní
  • mnohoročná životnosť
  • ľahká obsluha

Na uľahčenie práce inštalatéra by sa mal dať kotol pohodlne zapojiť a mal by sa ľahko spúšťať.

Všetky tieto požiadavky sú základom pre konštruktérov Protherm pri navrhovaní nových zariadení. Je to vidieť aj na jednotlivých vlastnostiach kondenzačných kotlov z našej ponuky, počnúc závesnými kotlami s najmenšími rozmermi a končiac kompaktnými stacionárnymi kotlami. Navyše, každý z nich má ešte vlastnosť, ktorá ho odlišuje, umožňuje jeho vhodné umiestnenie a zodpovedá požiadavkám investora.

Celistvý kryt, malé rozmery

Najmenším kondenzačným kotlom z ponuky Protherm je kotol Panther Condens, dostupný vo verzii len na vykurovanie s výkonom do 12 kW a do 24 kW, alebo vo verzii s prípravou teplej vody prietokovým spôsobom s výkonom 25 kW a s maximálnym výkonom do kúrenia 24 kW. Je to zariadenie malých rozmerov, čo umožňuje nainštalovať kotol napríklad v kuchyni. Jeho obsluha je veľmi jednoduchá a vykonáva sa pomocou ovládacieho panela, umiestneného na kotle alebo pomocou izbového regulátora s digitálnou komunikáciou. Všetky nastavenia vykonané regulátorom sú okamžite prenášané do kotla. Ak však napríklad na regulátore bolo zmenené nastavenie teploty TV, nová zvolená hodnota je hneď uložená do pamäte kotla. Je to veľmi pohodlné riešenie, ktoré uľahčuje obsluhu hlavne v prípade, keď je kotol umiestnený v oddelenej miestnosti alebo kotolni.

Navyše na získanie vyššej výkonnosti bol kotol vybavený automatickým systémom kontroly vonkajšej teploty, ktorý po namontovaní snímača vonkajšej teploty optimalizuje prevádzku zariadenia pomocou prispôsobenia teploty vykurovacej vody kotla k aktuálnym stratám tepla budovy. Vďaka tomu môže kotol pracovať s nižšou teplotou vykurovacej vody a intenzívne ochladzuje spaliny, z ktorých získava dodatočné množstvo energie, čo zasa spôsobuje redukciu spotreby plynu.

Kotol Panther Condens je veľmi jednoduchý a jeho spustenie je pohodlné. V dodávke ku kotlu sa nachádza závesná konzola na montáž na stenu. V prípade použitia pripojovacej rampy, ktorá obsahuje spolu s uzatvárajúcimi ventilmi vykurovacej vody aj ventil studenej vody a plynu, stačí upevniť rampu na stenu a následne pospájať inštaláciu s ventilmi a tvarovkami nachádzajúcimi sa na rampe. Toto riešenie veľmi urýchľuje inštaláciu, umožňuje lepší prístup k všetkým prípojkám a nevyžaduje merať vzdialenosť medzi jednotlivými prípojkami. Po spojení inštalácie s rampou stačí umiestniť tesnenie na prípojkách rampy, namontovať kotol a dotiahnuť spojovacie články. Spustenie kotla je potom pre kvalifikovaného servisného technika veľmi jednoduchá činnosť vďaka tomu, že má k dispozícii náležité servisné kódy, ktoré mu umožnia spustiť funkciu automatického odvzdušnenia kotla a vyvolať prevádzku s minimálnym a maximálnym výkonom. Tým sa uľahčí rýchle vyhotovenie analýzy spalín s následným nastavením horáka na požadované hodnoty.

Veľmi vysoký komfort teplej vody

Tiger Condens je najnovší kotol Protherm, čiže závesný kondenzačný kotol so zabudovaným vrstvovo plneným zásobníkom teplej vody s objemom 42 l. Tento kotol sa využíva hlavne v tých prípadoch, kde je vysoká spotreba teplej vody (napríklad obsluha 2 kúpeľní) a investor chce šetriť plochu v kotolni. Je to možné vďaka veľkému maximálnemu výkonu týchto kotlov (25,5 kW), ktorý umožňuje prietokovo ohriať až 14 l vody za minútu. Vďaka tomu je možné zásobovať súčasne dve štandardné sprchy. Navyše, ak napríklad nastane náhly zvýšený odber spojený s využitím troch spŕch, alebo naplnením veľkej vane, kotol využíva rezervu energie nahromadenú v zásobníku TV. Po zmiešaní teplej vody ohrievanej prietokovo s tou, ktorá je nazbieraná v zásobníku, môžete získať dokonca až 210 litrov TV v priebehu 10 minút. Aby ste získali takéto množstvo teplej vody iným spôsobom, museli by ste využiť zásobník s objemom aspoň 200 l. Použitím kotla Tiger Condens ušetríte veľa miesta v kotolni, čo umožňuje lepšie využiť priestor v budove. Je to dôležitá vlastnosť hlavne pri súčasných vysokých nákladoch na 1 m2 plochy domu. Je to tiež možné vďaka tomu, že kotol obsahuje prakticky všetky komponenty, ktoré sú potrebné v kotolni, čiže poistné ventily a ventily na inštaláciu VV a TV, sifón, čerpadlo, filter VV a TV.

Pred rozhodnutím inštalovať tento kotol je samozrejme potrebné zvážiť, či Vám stačí maximálny výkon do kúrenia 18 kW (na prípravu teplej vody je to až 25,5 kW) a či máte možnosť viesť rozvody do izbového regulátora a snímača vonkajšej teploty. Ak sa to nie je možné, je vhodné použiť bezdrôtový izbový regulátor (diaľkový ovládač) a bezdrôtový snímač vonkajšej teploty. Na záver môžeme zhrnúť, že použitie kotla Tiger Condens znamená najväčšie možnosti a najjednoduchšiu inštaláciu.

Bohaté vybavenie a nízke náklady na údržbu

Posledným a najväčším kondenzačným kotlom Protherm je stacionárny kotol Lev 25KKZ, s výkonom do 25 kW so zabudovaným zásobníkom teplej vody a objemom 90 l. Podobne ako ostatné zariadenia Protherm má veľmi vysokú účinnosť a jednorázovo umožňuje získať až 200 l teplej vody. Tiež i jeho inštalácia je veľmi jednoduchá, pretože kotol obsahuje všetky potrebné komponenty a stačí ho len zapojiť na vykurovací systém, studenú TV a plyn.

Kotol Lev 25KKZ má bohaté vybavenie, ktoré obsahuje: nerezový výmenník tepla, vrstvený zásobník TV s ochrannou anódou, sifón, dva poistné ventily, dopúšťací a vypúšťajúci ventil, jedno čerpadlo, elektronickú dosku riadenia, zabudovaný režim riadenia teploty VV podľa vonkajšej teploty, trojcestný ventil, expanzná nádoba pre VV. Je to kotol tiež s veľkými možnosťami v oblasti automatiky. Okrem možnosti ovládania kotla izbovým regulátorom, máte možnosť použitia spínacích hodín časového ohrevu TV ako aj spínacích hodín nočného útlmu. Dá sa povedať, že je to stacionárny kotol s malým rozmermi (iba 132 x 60 x 70cm), s bohatým vybavením a vysokou účinnosťou (do 200 l TV/10 min), ktorý sa svojím dizajnom hodí aj do interiéru bytu.