Hľadaj

Solárna energia

Teplá voda vďaka Slnku!

Solárny systém pripravuje teplú úžitkovú vodu, využívajúc pritom slnečnú energiu. Podobne ako voda, nachádzajúca sa v hadici na polievanie a položenej na slnku, tak vyhrievacie médium odoberá teplo zo slnečných kolektorov, umiestnených na streche domu alebo v záhrade. Následne rozohriate médium preteká cez hadicu zásobníka a odovzdáva svoje teplo úžitkovej vode. Solárny systém nahradzuje kotol najmä v lete, počas plných slnečných dní a v priebehu ostatných dní v roku predbežne ohrieva studenú vodu, ktorú potom kotol dohreje na požadovanú teplotu.

  • Úsporné riešenie

Správne zvolený solárny systém pokrýva počas roku v priemere do 60 % (a v letných obdobiach dokonca 100 %) spotreby teplej vody v domácnosti. Od apríla do septembra, keď je slnečné žiarenie dostačujúce, inštalácia umožňuje prevádzku s vypnutým kotlom. Takýmto spôsobom je možné znížiť náklady na spotrebovanú energiu, nevyhnutnú na prípravu teplej úžitkovej vody, až o polovicu.

  • Ochrana životného prostredia

Solárne systémy Protherm sú určené aj na spoluprácu s plynovými kotlami. Pri dostatočnom naslnení systém HelioSet vytvára teplú vodu vďaka slnečnej energii. Takéto riešenie umožňuje v značnej miere obmedziť spotrebu plynu, ako aj zmenšiť emisiu CO2 a iných škodlivých plynov. Zníženie emisie CO2 môže dosahovať hodnotu 830 kg ročne, čo je toľko, koľko vyprodukuje motorové vozidlo pri jazde na vzdialenosť 5 800 km.

  • Stálosť a obmedzená údržba

Solárne systémy Protherm pracujú samostatne a pri obsluhe nevyžadujú prítomnosť užívateľa. Inštalácia vyžaduje iba každoročnú prehliadku, vykonávanú kvalifikovaným servisom a veľmi malé zásahy do údržby.