Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.

Prijať Odmietnúť

Solárna energia

Teplá voda vďaka Slnku!

Solárny systém pripravuje teplú úžitkovú vodu, využívajúc pritom slnečnú energiu. Podobne ako voda, nachádzajúca sa v hadici na polievanie a položenej na slnku, tak vyhrievacie médium odoberá teplo zo slnečných kolektorov, umiestnených na streche domu alebo v záhrade. Následne rozohriate médium preteká cez hadicu zásobníka a odovzdáva svoje teplo úžitkovej vode. Solárny systém nahradzuje kotol najmä v lete, počas plných slnečných dní a v priebehu ostatných dní v roku predbežne ohrieva studenú vodu, ktorú potom kotol dohreje na požadovanú teplotu.

  • Úsporné riešenie

Správne zvolený solárny systém pokrýva počas roku v priemere do 60 % (a v letných obdobiach dokonca 100 %) spotreby teplej vody v domácnosti. Od apríla do septembra, keď je slnečné žiarenie dostačujúce, inštalácia umožňuje prevádzku s vypnutým kotlom. Takýmto spôsobom je možné znížiť náklady na spotrebovanú energiu, nevyhnutnú na prípravu teplej úžitkovej vody, až o polovicu.

  • Ochrana životného prostredia

Solárne systémy Protherm sú určené aj na spoluprácu s plynovými kotlami. Pri dostatočnom naslnení systém HelioSet vytvára teplú vodu vďaka slnečnej energii. Takéto riešenie umožňuje v značnej miere obmedziť spotrebu plynu, ako aj zmenšiť emisiu CO2 a iných škodlivých plynov. Zníženie emisie CO2 môže dosahovať hodnotu 830 kg ročne, čo je toľko, koľko vyprodukuje motorové vozidlo pri jazde na vzdialenosť 5 800 km.

  • Stálosť a obmedzená údržba

Solárne systémy Protherm pracujú samostatne a pri obsluhe nevyžadujú prítomnosť užívateľa. Inštalácia vyžaduje iba každoročnú prehliadku, vykonávanú kvalifikovaným servisom a veľmi malé zásahy do údržby.