Hľadaj

Stacionárny plynový kondenzačný kotol Lev 25 KKZ90

Kondenzačný kotol vhodný pre rodinné domy s ohrevom teplej vody v zabudovanom vrstvenom zásobníku

 • Výkon 25 kW do kúrenia.
 • Tepelný výmenník z nerezovej ocele
 • Veľký modulačný rozsah výkonu
 • Zabudovaný 90 l vrstvený zásobník
 • eBus zbernica

Kompaktné riešenie s vysokým komfortom

Nové stacionárne kondenzačné kotly Lev predstavujú kombináciu spĺňajúcu väčšinu požiadaviek na výkon a komfort pri súčasne zachovanej čo najmenšej záťaži životného prostredia.

Kotol Lev 25 KKZ90 pracuje pri príprave teplej vody s maximálnym výkonom 30 kW do zásobníka s objemom 90 litrov pričom do vykurovania môže pracovať s maximálnym trvalým výkonom 25 kW.

Pri príprave teplej vody je použitá moderná technológia ohrevu vo vrstvenom smaltovanom zásobníku s ohrevom teplej vody cez doskový výmenník kondenzačného kotla, zabezpečujúci dodávku teplej vody v nadštandardnom množstve s konštantnou hodnou teploty.

Nové kotly Lev spĺňajú požiadavku na maximálnu koncentráciu funkcií v rámci jedného zariadenia.

Kotol môže byť nainštalovaný aj v stiesnených priestoroch, keďže spĺňa požiadavku na dostupnosť hydraulických a elektrických pripojení zhora alebo spredu ako aj počas opráv (jednotlivé komponenty

sú prístupné spredu).

Kotly Lev disponujú najnovšími technológiami zaručujúcimi:

- úsporu energie (menšia spotreba plynu vďaka použitému ovládaniu spaľovania a nižšia spotreba elektrickej energie vďaka použitiu vysokoúčinného čerpadla HEP)

- zvýšenú účinnosť pri spaľovaní (stupeň využitia pri teplotnom spáde 40/30°C je až 109% )

- zvýšený výkon pri príprave teplej vody (hodnoty dosahujúce až 230 litrov vody zohriatej o 35°C v priebehu 11 minút)

Nové kotly Lev taktiež splňujú podmienky európskej smernice ErP pre vykurovacie zariadenia, platnej od septembra 2015 na energetickú účinnosť a spotrebu elektrickej energie, keďže je ich súčasťou aj vysokoúčinné modulačné čerpadlo.

Základné vlastnosti:

 • Kondenzačný stacionárny kotol
 • Vysoký modulačný rozsah vďaka novej technológii riadenia
 • Tepelný výmenník z nerezovej ocele
 • Vysoký stupeň využitia tepla až 109%
 • Jednoduché ovládanie založené na princípe „jedno tlačidlo – jedna funkcia“
 • K dispozícii kompletný rad príslušenstva – hydraulického a dymovodov
 • Nízka spotreba elektrickej energie vďaka použitému vysokoúčinnému čerpadlu
 • Ľahká inštalácia s možnosťou oddelenia zásobníka pre horšie prístupné miesta
 • Vysoká spoľahlivosť a stabilita

Parametre

Parametre

25KKZ90
Popis
Energetická trieda pre vykurovanieA
Energetická trieda pre prípravu teplej vodyA
Kategória plynuII2H3P
PrevedenieC13, C33, C43, C53, C83, C93, B23P
Zapaľovanieelektronické
Výkon / Palivo 
Palivozemný plyn: propán
Maximálny tepelný príkon (kW)zemný plyn: 25,5 , propán: 25,5
Minimálny tepelný príkon (kW)zemný plyn: 5,5, propán: 6,4
Maximálny tepelný výkon (kW) 
Minimálny tepelný výkon (kW) 
Účinnosť (%) 
Maximálna spotreba plynu (m3/h)zemný plyn: 2,7
Minimálna spotreba plynu (m3/h)zemný plyn: 0,58
Prietok plynu pri maximálnom výkone v režime teplej vody (m3/h)zemný plyn: 3,24; propán: 2,4
Maximálna spotreba plynu ( kg/h)
Minimálna spotreba plynu (kg/h)propán: 0,37
Trieda NO5
Max. tepelný výkon pri 80/60°C (kW)zemný plyn: 25,0; propán: 25,0
Min. tepelný výkon pri 80/60°C (kW)zemný plyn:5,2; propán: 6,0
Max. tepelný výkon pri 50/30°C (kW)
Min. tepelný výkon pri 50/30°C (kW)zemný plyn:5,9; propán:6,8
Účinnosť pri tepl.spáde 80/60°C (%)zemný plyn: 98,0; propán: 97,0
Stupeň využitia pri tep.spáde 50/30°C (%)zemný plyn: 106,0; propán: 101,0
Stupeň využitia pri čiastočnej záťaťž P.C.I. pri 40/30°C (30 %)zemný plyn: 109, propán: 102,5
Výkon 1.výk. stupeň (kW) 
Výkon 2.výk. stupeň (kW) 
Men. príkon 1. výk. stupeň (kW) 
Men. príkon 2. výk. stupeň (kW) 
Spotreba 1. výk. stupeň ( m3/hod) 
Spotreba 2. výk. stupeň ( m3/hod) 
Spotreba 1. výk. stupeň ( kg/hod)
Spotreba 2. výk. stupeň ( kg/hod) 
Stupeň využitia podľa európskej smernice 92/42 
Tlak plynu 
Vstupný tlak (mbar)zemný plyn: 20, propán: 37
Priemer clonky plynového ventilu (mm) 
Maximálny tlak na trysky (mbar) 
Minimálny tlak na trysky (mbar) 
Priemer trysky (mm) 
Kúrenie
Maximálny pracovný tlak (bar)3
Minimálny pracovný tlak (bar)0,6
Doporučený prevádzkový tlak (bar)1,2 - 2
Skúšobný pretlak vody(bar) 
Max. prac. teplota (°C)80
Teplotný rozsah (°C)30 - 80
Expanzná nádoba (l)12
Obsah vody kotlového telesa (l) 
Objem kotla (množstvo VV) (l) 
Maximálny tlak expanznej nádoby (bar)3
Počet článkov kotl. telesa (ks) 
Počet horákových rúrok ( ks) 
Pripojenie plynuG 3/4"
Pripojenie vykurovaciej vodyG 3/4"
Tlakováá strata pri Δt 20 °C (Pa) 
Poistný ventil, maximálny prevádzkový tlak (bar)3
Teplá voda 
Maximálny tlak (bar)10
Minimálny tlak (bar)0,5
Minimálny prietok TV (l/min) 
Množstvo odoberanej TV (pri Δt 30°C) (l/min) 
Teplotný rozsah (°C)35 - 65
Veľkosť obmedzovača prietoku studenej vody (l/min) 
Objem zásobníka (l)89
Množstvo odoberanej TV (podľa EN 625) (l/min)26,9
Poistný ventil TV, maximálny prevádzkový tlak (bar)10
Expanzná nádoba TV (l)4 volitelné
Elektrické údaje 
Napätie / Frekvencia (V/Hz)230/50
Príkon (W)105 max.
Elektrické krytieIPX4D
Prúd (A) 
Elektrická triedaI
Odťah spalín 
Spôsobturbo
Max. dĺžka súosého odkúrenia priemer 60 /100 (Em)12
Max. dĺžka súosého odkúrenia priemer 80 /125 (Em)33
Max. dĺžka oddeleného odkúrenia priemer 80 + 80 (Em)25+25
Priemer dymovodov (mm)60/100 , 80/125 , 80/80
Teplota spalín (°C)76
Hmotnostnť prietok spalín max. (g/s)13,8
Hlučnosť pri max. výkone (dB(A))<55
Prietok čerstvého vzduchu (1013 mbarov - 0°C) ( m3/h) 
Hmotnostnť prietok spalín pri max. výkone ( g/s) 
Hmotnostnť prietok spalín pri min. výkone ( g/s)2,5
Hmotnostnť prietok spalín v režime Teplá voda( g/s)13,8
Teplota spalín pri max. výkone a spáde 80/60°C (°C)76
Teplota spalín pri max. výkone a spáde 50/30 °C (°C) 
Teplota spalín pri min. výkone a spáde 80/60°C (°C) 
Teplota spalín pri min. výkone a spáde 50/30°C (°C)48
Teplota spalín pri prehriatí (°C) 
Teplota spalín v režime Teplá voda (°C)76
Min. poadovaný ustálený ťah komína) (Pa) 
Rozmery 
Výška / Šírka / Hĺbka (mm)1320 / 600 / 698
Hmotnosť bez vody (kg)105
Číslo CE1312CO5874
Hodnoty spalín 
Nameraná pri nominálnom tepelnom výkone a pri referenčnom plyne G20 v režime Vykurovanie 
CO (ppm)102
CO (mg/kWh)108
CO2 (%)9,2
Vážená hodnota NOx (ppm)46
Vážená hodnota NOx (mg/kWh)81

Na stiahnutie

Na stiahnutie