Hľadaj

Funkcia Komfort

Funkcia Komfort

Použitím tejto funkcie možno dosiahnuť rýchlejšiu dodávku teplej vody. V tomto režime kotol priebežne predhrieva výmenník teplej vody približne na teplotu, ktorá je požadovaná užívateľom. Teplá voda je potom dostupná takmer okamžite po otvorení kohútika teplej vody. Nie je potrebné čakať na spustenie kotla a následné ohriatie doskového výmenníka, čo v konečnom dôsledku vedie k zbytočnému vypustenie väčšieho množstva neohriatej vody.