Hľadaj

ISODYN 2

20 rokov uplynulo, ako teplá voda. Oslavujte s nami a užívajte si výhody patentovanej technológie aj u vás doma.

Čo je to systém ISODYN 2?

Komfort teplej vody: *** v súlade s normou EN 13203

Je to nevšedné, patentované riešenie skupiny VAILLANT GROUP, vďaka ktorému kotol Tiger Condens, vybavený systémom zásobníkov s celkovým objemom sotva 42 l zabezpečuje také množstvo teplej vody ako kotol so samostatným veľkým zásobníkom – umožňuje jednorázový odber až 185 litrov teplej vody. V porovnaní s kotlom s veľkým zásobníkom umožňuje kotol Tiger Condens odoberať teplú vodu aj po vyčerpaní rezervy v zásobníkoch – využíva ohrievanú vodu prietokovo. Ak ju však brať nebudeme, kotol počas 5 minút obnoví zásobu teplej vody v zásobníkoch.

Ako funguje technológia Isodyn 2

Príklady fungovania ISODYN 2

V prípade sprchovania v trvaní 4 až 5 minút sa predpokladá spotreba 30 až 40 litrov vody s teplotou medzi 35-40°C, čo predstavuje 8 l/min. V prípade tak malej spotreby teplej vody kotol dodá jej dostatočné množstvo bez nutnosti využiť rezervu v zásobníkoch.

Pri kúpeli vo vani sa spotrebuje približne od 150 do 200 litrov teplej vody. V prípade takejto veľkej spotreby teplej vody, okrem jej priameho ohrievania, kotol dodá dostatočné množstvo z rezervy v zásobníkoch.

Keď bol odber teplej vody ukončený a jej rezerva v oboch zásobníkoch bola vyčerpaná, kotol Tiger Condens prejde do režimu doplňovania rezervy v zásobníkoch. Tento proces trvá len približne 5 minút. Práve toľko času človek potrebuje na to, aby sa poutieral po kúpeli.

Výkonnosť kotlov so systémom ISODYN 2 umožňuje súčasne uspokojiť spotrebu dvoch kúpeľní, pričom je zaručený úplný komfort.

Výhody systému

Veľké množstvo teplej vody.

V porovnaní s kotlom, vybaveným oddeleným zásobníkom, kotol Tiger Condens so systémom zabudovaných zásobníkov bude potrebovať kratší čas na opätovnú prípravu dostatočne veľkého množstvo teplej vody. Okrem toho, aj keď je rezerva zo zásobníkov využitá, Tiger Condens môže naďalej dodávať teplú vodu pripravovanú prietokovo.

Stabilná teplota.

V prípade tradičných zásobníkov s rúrkovým výmenníkom je teplota teplej vody nerovnomerná. Výsledkom je počas odberu to, že do umývadla prichádza voda s rôznou teplotou, čo určite nie je komfortné. Takýto problém sa môže tiež vyskytovať vo viacerých vrstvenných zásobníkoch. Táto nestabilita teploty vyplýva z konštrukcie – prúd studenej vody môže do zásobníka pritekať tak dynamicky, že preniká cez hranicu studenej a teplej vody a dostáva sa k vyústeniu pred zohriatím. V systéme ISODYN2 sa tento problém eliminoval, pričom sa získala stabilita teploty teplej vody nezávisle od veľkosti prietoku.

Predchádzanie rozvoju baktérií Legionelly.

Teplota vody skladovanej v zásobníkoch je vyššia ako 45 °C. Navyše, kotol Tiger Condens samočinne začína cyklus nahrievania vody v zásobníkoch každé 3 hodiny, pričom nedopustí pokles teploty. Taktiež vo vnútri zásobníkov prevládajú celý čas nepriaznivé podmienky pre rozvoj baktérií Legionelly.

V zásobníkoch sa neusadzuje vodný kameň.

Vodný kameň sa usadzuje, keď sa voda dotýka povrchov s vysokou teplotou – je teda častým problémom pri zásobníkoch s rúrkovým výmenníkom, v ktorých môže spôsobovať značné predĺženie času prípravy teplej vody a po určitom čase dokonca poruchu kotla. V systéme ISODYN2 nie sú v zásobníkoch zdroje tepla, čiže v nich nedochádza k usadzovaniu kotlového kameňa.

Nie je potrebná ochrana zásobníka pred koróziou. Zabudované zásobníky sú vyrobená z nehrdzavejúcej ocele, čím odpadá použitie ochranných anód proti korózii, ako to je u bežných zásobníkov TV. U kotlov Tiger Condens tak odpadá nutnosť každoročnej kontroly stavu ochrany zásobníka, čo prispieva k zjednodušeniu servisnej prehliadky.

Chcete využívať výhody patentovanej technológie?

Objednajte si váš Tiger Condens online so zvýhodnenou cenou, alebo nájdite montážneho partnera Protherm z vášho okolia

Objednať online Zobraziť mapu partnerov