Tlačové správy

Nový plynový stacionárny liatinový kotol Protherm Medveď

Nový rad plynových stacionárnych liatinových kotlov Protherm Medveď Značka PROTHERM uvádza na trh nový rad plynových stacionárnych liatinových kotlov Medveď KLOM

Pomaly sa blíži leto, ktoré je vhodným obdobím na rekonštrukciu vykurovacích sústav, a to nielen novostavieb, ale do veľkej miery aj dosluhujúcich plynových kotlov, ktoré v mnohých prípadoch fungujú už celé desaťročia. Väčšinou ide o vykurovanie, kde je zdrojom tepla stacionárny plynový kotol. Najjednoduchšou náhradou takéhoto kotla je opäť stacionárny plynový kotol, ktorý pri výmene vyžaduje len minimum úprav, no pritom prináša technickú úroveň zodpovedajúcu aktuálnym požiadavkám na ochranu životného prostredia a šetrenie nákladov na vykurovanie.

Značka Protherm, ktorá je súčasťou koncernu Vaillant Group, ponúka vo svojom sortimente už veľa rokov ucelený rad stacionárnych liatinových kotlov predávaných pod obchodným názvom Protherm Medveď. Skupina stacionárnych liatinových kotlov do 50 kW ponúka verzie kotlov určené iba na vykurovanie s možnosťou pripojenia externého nepriamo ohrievaného zásobníka teplej vody (Medveď KLO) a zároveň kotly s integrovaným 110- litrovým zásobníkom teplej vody (Medveď KLZ).

Na rastúce nároky užívateľov z hľadiska vysokého komfortu prevádzky a úspory paliva reaguje aj Protherm a prichádza s modernizovaným radom v praxi osvedčených stacionárnych liatinových kotlov Medveď vo verzii 16, označovaných KLOM. Inovácia existujúceho modelu zachováva vynikajúce vlastnosti predchádzajúcich modelov, ku ktorým patrí vysoká životnosť liatinového bloku, vysoká účinnosť spaľovania, prevádzková spoľahlivosť a univerzálnosť použitia vo vykurovacích sústavách bez ohľadu na počet telies a množstvo vody v sústave.

Plynulá modulácia výkonu

Z predností nového modelu kotla Medveď KLOM, ktorý Protherm ponúka, je najvýznamnejšia hlavne plynulá modulácia (reguláciu) výkonu, ktorá sa pohybuje pri každom type v rozpätí 65 – 100 % výkonu kotla a vstavaná ekvitermická regulácia, ktorá rieši optimalizáciu výkonu kotla vzhľadom k aktuálnej výkonovej potrebe v závislosti od vonkajšej teploty. Plynulá modulácia prispôsobí výkon kotla okamžitej tepelnej potrebe. Na rozdiel od predchádzajúceho modelu nemusí užívateľ obsluhovať kotol manuálnym prepínaním plného a zníženého výkonu podľa vykurovacieho obdobia, čo v konečnom efekte okrem zvýšenia komfortu obsluhy prináša aj úsporu paliva.

Ekvitermická regulácia

Ekvitermická regulácia sa stáva samozrejmým štandardom pri novostavbách, zároveň sa však využíva pri mnohých inštaláciách v už existujúcich vykurovacích systémoch formou najrôznejších zmiešavacích ventilov, ktoré v spojení s príslušnou regulačnou jednotkou zabezpečujú zmiešanie vratnej vody s vodou prívodu. Vstavaná ekvitermická regulácia pri kotle Medveď zaisťuje v spojení s plynulou moduláciou horáka požadovanú teplotu vykurovacej vody už na výstupe z kotla, čo prináša hlavne úsporu paliva a vysoký komfort vykurovania. V prípadoch skladania kotlových kaskád potom ide o zníženie investícií na reguláciu kotolne, ktorá vďaka plynulej modulácii výkonu a ekvitermickej regulácii môže byť jednoduchšia. Regulácia umožňuje nastavovať strmosť krivky aj jej paralelný posun.

Odvod spalín - poloturbo

Rovnako, ako pri už existujúcich typoch, možno pri nových stacionárnych kotloch KLOM využiť ventilátor pre odvod spalín – „poloturbo“ z výrobného sortimentu Protherm. Jednoduchou inštaláciou ventilátora, nasadením na spalinové hrdlo a pripojením na riadiacu dosku kotla možno vyriešiť inštaláciu kotla v prípadoch, kedy nie je možný odvod spalín komínovým prieduchom prirodzeným komínovým ťahom.

Napojenie zásobníka teplej vody

Rad kotlov KLOM je pripravený na zapojenie ľubovoľného typu nepriamo ohrievaného zásobníka teplej vody. Oproti štandardnému zapojeniu využívajúcemu jedno obehové čerpadlo a trojcestný ventil, ktoré sa používalo pri predchádzajúcej verzii kotla, sa na spojenie novej verzie kotla so zásobníkom dodáva prepojovacia súprava obsahujúca NTC snímač a sponu. Hydraulické prepojenie so zásobníkom teplej vody sa vykonáva pomocou samostatnej vetvy, ktorá je vybavená druhým obehovým čerpadlom so spätnou klapkou.(obehové čerpadlá nie sú súčasťou dodávky kotla)

Ideová schéma prepojenia zásobníka a kotla Medveď

Prepínanie medzi vykurovaním a nabíjaním zásobníka zaisťuje elektronická regulácia najjednoduchším možným spôsobom tak, že je v prevádzke buď čerpadlo vykurovania, alebo nabíjanie zásobníka.

Táto zmena zaručuje prevádzkovú istotu bezporuchového prepínania obidvoch režimov, istotu obehu vykurovacej vody iba medzi kotlom a zásobníkom v lete, ale je aj výhodou pre inštalačné firmy. Pre prepojenie kotla a zásobníka nie je nutné inštalovať presne špecifikovaný trojcestný ventil s pohonom, ale možno využiť bežné obehové čerpadlá a spätné klapky z obchodu. Čerpadlo je prevádzkovo spoľahlivý a cenovo zaujímavý prvok menej náchylný na ovplyvnenie prevádzky nečistotami než trojcestný ventil. Drobné nečistoty vo vykurovacej vode, ktoré dlhodobo prechádzajú čerpadlom bez vplyvu na jeho funkciu, môžu byť príčinou zhoršenia funkcie ventilu.

Zhrnutie

Modernizovaný rad stacionárnych liatinových kotlov Protherm Medveď KLOM prináša užívateľom mnoho výhod. Napríklad:

  • sú veľmi vhodné na náhradu alebo na kombináciu s kotlami na pevné palivá
  • pri použití ventilátorového nástavca nepotrebujú komín
  • použitie liatinového telesa zaručuje vysokú životnosť kotla
  • plynulá regulácia výkonu s použitím ekvitermickej regulácie prispieva k úspornej prevádzke
  • kotly Medveď KLOM si je možné zaobstarať za priaznivú cenu