Tlačové správy

Nový závesný plynový kotol GEPARD a PANTHER

Nový rad závesných plynových kotlov GEPARD a PANTHER V týchto dňoch firma Vaillant Group Slovakia, s.r.o. začína vo svojom výrobnom závode v Skalici s výrobou nových závesných plynových kotlov typu GEPARD a PANTHER verzia 19. Jedná sa o ďalšiu generáciu plynových kotlov vyvinutých v rámci skupiny Vaillant Group, s novými modernými komponentmi s vyššou spoľahlivosťou použivanými v rámci celej skupiny.

Po obchodnom úspechu závesných kotlov Panther ver.18 a Leopard ver.17 prichádza na náš trh ďalšia novinka - nový kompletný rad závesných kotlov Protherm typu GEPARD a PANTHER označované ako verzia 19.

Nový rad kotlov, ktoré vychádzajú svojou koncepciou z osvedčeného radu stávajúcich modelov a prinášajú celý rad významných technických zlepšení, čo ocenia nielen odborníci z radov projektantov, inštalačných či servisných firiem, ale predovšetkým samotní užívatelia.

Prepracovaný design kotlov GEPARD a PANTHER prináša nový vzhľad ovládacieho panela s novým LCD informačným displejom, ktorý slúži na nastavenie prevádzkových parametrov a zároveň zobrazuje ďalšie informácie o prevádzke kotla.

Ovládanie kotlov PANTHER je založené na koncepte “Jedno tlačidlo = Jedna funkcia” na veľkom a prehľadnom LCD displeji. Rad kotlov PANTHER zahrňuje nielen kotly určené len na vykurovanie, ale aj kombinované kotly s prietokovým ohrevom vody a i naďalej zostávajú zachované obľúbené zostavy kotlov PANTHER so 58 l zásobníkom. Najvýznamnejšie zmeny v konštrukcii kotlov možno rozdeliť do niekoľkých skupín:

Kotly PANTHER len na vykurovanie s označením KTO, KOO sa aj naďalej vyrábajú v dvoch výkonových variantoch – 25 kW a 12 kW s plynulou moduláciou výkonu (8,4 – 24,6 kW; resp. 3,4 – 12,6 kW), pričom maximálny vykurovací výkon priaznivo prispieva k zníženiu doby ohrevu vody v zásobníku, hlavne pri kotloch s výkonom 12 kW. Nízka hodnota minimálneho vykurovacieho výkonu zároveň uprednostňuje kotly 12 KTO/KOO na použitie v najrôznejších developerských projektoch pri výstavbách bytových domov. Všetky kotly PANTHER určené na vykurovanie sú štandardne vybavené zabudovaným trojcestným ventilom na pripojenie nepriamo výhrevného zásobníka, čo najviacej ocenia všetky kúrenárske firmy, ktorým sa tak zjednodušuje montáž prídavného zásobníka.

Vonkajšie rozmery kotlov PANTHER 12 KTO/KOO zostali zjednotené s kotlami 25 kW, čo v spojení so vstavaným trojcestným ventilom prináša zjednodušenie prepojovacích súprav kotol + zásobník B 60Z. Konštrukcia obľúbeného zásobníka B 60Z, ktorý je designovo zladený s kotlami PANTHER, sa nezmenila a zásobník sa môže aj naďalej umiestňovať ku kotlom obvyklým spôsobom. Prepojovacie sady sú v dvoch prevedeniach - súprava bočná, pokiaľ je zásobník zavesený vedľa kotla (vpravo alebo vľavo) a súprava dolná, pokiaľ je zásobník umiestnený pod kotlom.

Na rozdiel od kotlov PANTHER sú kotly GEPARD v jednoduchšom prevedení s nižším vykurovacím výkonom (od 8,5 do 23,3 kW) a s prípravou teplej vody prietokovým spôsobom. Tiež displej kotlov GEPARD a jeho ovládanie je jednoduchšie. Vyrábajú sa v prevedení turbo (23 MTV) alebo ako komínová verzia (23 MOV).

Dodávka teplej vody u oboch typov kotlov s prietokovým ohrevom je riešená osvedčeným nerezovým doskovým výmenníkom. Navyše kotly PANTHER sú vybavené funkciou KOMFORT pre okamžitú dodávku teplej vody. Odpadá tak nutnosť odpúšťania studenej vody po otvorení kohútika, čím sa vychádza v ústrety rôznym požiadavkám na „komfort“ dodávky teplej vody. Tento rad kotlov bol obohatený o nový typ PANTHER 30KTV s vyšším výkonom 30 kW, čo ocenia najmä zákazníci požadujúci ešte vyšší komfort dodávky teplej vody.

Nový rad kotlov pokračuje v spôsobe regulácie cez zbernicu eBus v spolupráci s izbovými regulátormi Protherm Thermolink, čo možno charakterizovať ako spôsob obojsmernej komunikácie kotol - izbový regulátor, keď je kotol nepretržite informovaný o zmenách teploty v miestnosti, v ktorej je umiestnený izbový regulátor a na základe týchto zmien upravuje (moduluje) svoj výkon. Tým však prednosti izbových regulátorov radu Thermolink nekončia. Kotly GEPARD a PANTHER majú možnosť využiť aj ekvitermickú reguláciu. Požadovaná krivka ekvitermickej regulácie sa nastavuje v pohodlí z referenčnej miestnosti priamo na izbovom regulátore. Podmienkou na využitie ekvitermickej regulácie je pripojenie snímača vonkajšej teploty ku kotlu.

Vzhľadom k obmedzeným možnostiam vyústenia dymovodov „turbo“ kotlov cez fasádu budov, sa konštruktéri kotlov Protherm zamerali na maximálne predĺženie trás pre zostavenie dymovodov na odvod spalín pri „turbo“ kotloch. Maximálna dĺžka odvodu spalín pomocou súosého potrubia je 12 Em (Ø 125/80) a ak to nepostačuje je možné použiť oddelené dymovody s Ø 2x80 mm až do max. vzdialenosti 17 + 17 Em (10 + 10 Em) podľa typu kotla, čo umožňuje odvod spalín prakticky vo všetkých prípadoch.

Nový rad kotlov GEPARD a PANTHER poskytuje celý rad výhod nielen pri predaji a inštalácii ale hlavne pri používaní. Veľkou výhodou hlavne pre servisných technikov je aj možnosť opravy kotla len spredu, bez nutnosti demontovania bočných panelov. Technické riešenia v spojení s vysokým užívateľským komfortom radia kotly Protherm ku špičke výrobkov v oblasti tepelnej techniky. Vysoká kvalita výroby v spojení s priaznivou cenou, vysoká kvalita použitých komponentov – to sú hlavné argumenty, prečo si vybrať kotly Protherm na vykurovanie a ohrev teplej vody nielen v prípade individuálnej výstavby, ale aj v rade developerských projektov.